ВЪЗДУХООТОПЛИТЕЛНИ АПАРАТИ тип ДМТА

Въздухоотоплителните апарати тип ДМТА са предназначени за отопляване на производствени помещения, складове, гаражи, спортни зали и други обекти. Използването им позволява равномерно разпределение на температуратаи затопляне на помещението за кратко време. Въздухоотоплителните апарати се произвеждатв 12 типоразмера. Те покриват дебити в диапазона от 700 до 5200m3/h и топлинни мощности от 4.5kW до 58kW. По заявка на клиента могат да се изработят с топлообменник за топлоносител - пара. Изработени са от висококачествени материали с гарантиран произход. Стабилната им конструкция и прецизна изработка гарантират дълготрайна безупречна работа. Бързият монтаж и лесното обслужване ги правят желан и търсен продукт. Въздухоотоплителните апарати тип ДМТА съответстват на изискванията за ел. безопасност, пожаробезопасност и херметичност по БДС EN30335-1 / БДС EN 60355-2/40.

 

Въздухоотоплителни апарати тип ДМТА