Климатици DAIKIN

Сплит системите на DAIKIN са изключително надеждни, лесни за използване, тихи при работа. Те са окомплектовани с богат набор от стенни, подови или подово-таванни тела, увеличаващи естетиката на помещението. Модерните инверторни управления намалявт разхода на енергия и гарантират бързо достигане на желаната температура, предотвратяват скоковете в захранващото напрежение и честото пускане и спиране на устройствата. Климатиците DAIKIN създават във вашия дом хлад през лятото и топлина през зимата. Те осигурчват перфектен баланс между температура, влажност, чистота на въздуха и равномерност на потока. Климатиците DAIKIN са модерни и икономични средства за създаване на кофорт в помещенията през всеки сезон на годината.


 

Общ Каталог - DAIKIN - BG
Сплит системи - DAIKIN - BG
Жилищни приложения - DAIKIN - ENG
Сплит системи - DAIKIN - ENG

VRV и SKY AIR системи за офиси, търговски и промишлени обекти

Системита DAIKIN SKY AIR и VRV са последната дума на техниката, за климатизиране на търговски обекти. Те са идеални за инсталиране в практически всички търговски комплекси като представляват едно от най икономичните решения, осигуряващи гъвкавост и модерно управление на средата в помещението, които се предлагат днес на пазара. Тези системи се произвеждат с мощности между 2.2kW (0.5HP) и 170.0kW (54HP), като комбинират модерни технологии с трудна за конкуриране цена, монтаж и експлоатация. В офиси, хотели и магазини, както и в повечето други помещения за извършване на търговска дейност климатиците DAIKIN подобряват средата в помещението, създавайки база за успешен бизнес - ефективно, икономично и ненатрапчиво.


 

Общ Каталог - DAIKIN - BG
VRV III - DAIKIN - BG
VRV III - DAIKIN - ENG
Mini VRV - DAIKIN - ENG
25 години VRV - референции

ВЕНТИЛАЦИОННИ БОКСОВЕ тип БВ и БВ.Р

Вентилационните боксове са предназначени за вентилация на жилищни, обществени, битови и други сгради. Могат да се свързват както към смукателни, така и към нагнетателни инсталации. Монтират се във вътрешни помещения и на открито, в зависимост от проектното решение. Предназначени са за експлоатация в незамърсенаи неагресивна среда. Монтират се в помещения с нормална пожароопасност или на открито. Апаратите са конструирани така, че е осигурена защита срещу случаен допир до части под н апрежение. Вентилажионните боксове тип БВ се произвеждат в 7 типоразмера с дебит на обработвания въздух от 500 до 6500m3/h. За всеки типоразмер е разработен вариант за външен и вътрешен монтаж. Вентилационният бокс тип БВ съответства на изискванията за ел. безопасност, пожаробезопасност и херметичност по БДС EN60335-1 / EN60335-2/40 Вентилационните боксове тип БВ.Р са разработени за по-големи дебити и налягания на въздуха и се произвеждат в 9 типоразмера с дебит на обработения въздух от 600 до 35000m3/h

 


  

Вентилационни боксове тип  БВ и БВ.Р

 

ПРИЛОЖНИ СИСТЕМИ DAIKIN - хл. машини, компресорно-кондензаторни блокове, вент. конвектори и др.

Чилърите на DAIKIN са гъвкавии надеждни устройства, предназначени за охлаждане или загляване на на вода за климатизиране на помещения, както и за нуждите на безкрайно разнообразие от други приложни промишлени инсталации. Лесни за поддържанеи за експлоатация, те са предпочитани заради прецизната си работа, мощността и нискъя шум при работа. DAIKIN предлага голямо портфолио от приложни системи, което включва не само чилъри, термопомпи и вътрешни тела за канални климатици, но също така и сухи охладители, кондензатори и устройства за обработване на въздуха. Със собствените си технологични разработки, проектиране и големия си опит при разработване на приложения, DAIKIN може да ви бъде от полза когато искате да нагодите своята климатична или приложна система към конкретните си нужди. За гарантиране на надежност, ефективност и екологичност, DAIKIN е най-предпочитаният избор от професионалистите от цял свят.

Общ Каталог - DAIKIN - BG
 Приложни системи - DAIKIN - BG
 Приложни системи - DAIKIN - ENG
 Приложни системи - DAIKIN - презентация

 

КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ тип ДМК

Климатичните камери тип ДМК са агрегати, предназначени за създаване на изкуствен микроклимат в промишлени, административни, битови и други обекти. С тяхна помощ се осъществяват следните процеси на обработка на въздуха: загряване, охлаждане, изсушаване, овлажняване, филтриране. Разработени са на модулен принцип, позволяващ вариантност при комбинирането и подреждането на отделните секции. В зависимост от избраните схеми и проектните решения е възможно получаването на различни параметри на обработвания въздух. ДМК са разработени в шестнадесет типоразмера с възможност за обработка на въздух с дебит от 1000 до 100 000м3/час. ДМК се изпълняват както за вътрешен, така и за монтаж на открито. Всеки от разработените типоразмери ДМК може да бъде изработен и като хигиенно изпълнение.

 


 

Климатични камери тип DMK - брошура
Климатични камери тип DMK - технически каталог