КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ тип ДМК

Климатичните камери тип ДМК са агрегати, предназначени за създаване на изкуствен микроклимат в промишлени, административни, битови и други обекти. С тяхна помощ се осъществяват следните процеси на обработка на въздуха: загряване, охлаждане, изсушаване, овлажняване, филтриране. Разработени са на модулен принцип, позволяващ вариантност при комбинирането и подреждането на отделните секции. В зависимост от избраните схеми и проектните решения е възможно получаването на различни параметри на обработвания въздух. ДМК са разработени в шестнадесет типоразмера с възможност за обработка на въздух с дебит от 1000 до 100 000м3/час. ДМК се изпълняват както за вътрешен, така и за монтаж на открито. Всеки от разработените типоразмери ДМК може да бъде изработен и като хигиенно изпълнение.

 


 

Климатични камери тип DMK - брошура
Климатични камери тип DMK - технически каталог