Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

ОПИСАНИЕ: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване икономическите последствия от пандемията COVID-19.
ЦЕЛ: Осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
РЕЗУЛТАТИ:Постигане на пложителен ефект по отношение микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.