Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Наименование на проекта:Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел : Осигуряването на оперативен капитал за предприятието за справяне с последствията от пандемията COVID-19

Резултат:Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност ,благоприятства се развитието на организацията